Archief VPV 1993-2014

Najaarsvergadering 3 december 2014
Thema: De Wet basisnet en gevolgen daarvan voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, water en spoor

Sprekers:
Drs. H. Nagelhout (Beleidsmedewerker Directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI), Directie Veiligheid en Risico's (VenR), Taakveld Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen)
Mr Th.J.J. Kramer (Manager Juridische Zaken en Schadezaken van DB Schenker Rail Nederland N.V.)
Mevrouw Mr V. van der Kuil (Advocaat, Van Traa Advocaten te Rotterdam)

Download hier de presentaties van Nagelhout, Kramer en Van der Kuil in pdf formaat


 

Voorjaarsvergadering 5 juni 2014
Thema: Private financiering (aanleg/beheer) en/of exploitatie van publieke transportinfrastructuur

Sprekers:
Mr. J.A. van der Kolk (voorzitter VPV en of counsel Loyens & Loeff N.V.)
Drs. J. in ‘t Veld (directeur RebelGroup B.V.)
P. Mali (Safety and Assurance directie Infraspeed B.V.)
Mr. E.P. Lastdrager (partner Mobiliteit en Infrastructuur Adviesbureau Twijnstra Gudde)


 

Jaarverslag 2013

Download hier het jaarverslag van 2013 in pdf formaat


 

Najaarsvergadering 21 november 2013
Thema: Tussen Rotterdam en Luxemburg: uitdagingen die de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie schept voor de scheepvaart- en vervoerspraktijk

Sprekers:
Mr J.M van der Klooster (Voorzitter Natte Kamer v/h Gerechtshof ‘s-Gravenhage)
Mr Dr. I. Koning, Universitair Docent, Universiteit Utrecht
Prof. Mr F.G.M. Smeele, Professor in Commercial Law, Erasmus Universiteit

Download hier de presentaties van Smeele, Koning en Klooster in pdf formaat


 

Voorjaarsvergadering 16 mei 2013
Thema: Liberalisering van het spoor gelukt? Het vierde spoorwegpakket

Sprekers:
Mevr. ir. M. Stefanski (senior beleidsmedewerker directie openbaar vervoer en spoor, Ministerie Infrastructuur en Milieu)
Mevr. mr. drs. Renée Elzinga (Hoofd Regulatory Affairs & Compliance, NS)
De heer M. Lageirse (CEO Veolia Transport)

Download hier het verslag in pdf formaat 
Download hier de presentaties van de dames Stefanski en Elzinga en de heer Lageirse in pdf formaat


 

Jaarverslag 2012

Download hier het jaarverslag van 2012 in pdf formaat


 

Najaarsvergadering 22 november 2012
Thema: Toezicht Handhaving in het vervoer: op de wissel van straf- en bestuursrecht

Sprekers:
mr. J. André van der Kolk (Loyens & Loeff)
mr. A.W. Hagdorn (Legal NedTrain)
mr. R. de Rijck (Officier van Justitie Functioneel parket Rotterdam)
mevr. mr. J. Thunnissen (Inspecteur General Inspectie Leefomgeving & Transport)

Download hier de presentaties van de heren Hagdorn en De Rijck in pdf formaat


 

Voorjaarsvergadering 26 april 2012
Thema: Reizigersrechten bij vertraging en annulering

Sprekers:
mr. A.W.Hagdorn (Legal NedTrain)
mr. M.R. van Dam
Prof. mr. C.C.van Dam (School of Law, King’s College London/Universiteit Utrecht)
mr. F.J.A.van Goor (Corporate Legal Services KLM)
mr. E.Pennink (kantonrechter Amsterdam)

Download hier het verslag in pdf formaat


 

Jaarverslag 2011

Download hier het jaarverslag van 2011 in pdf formaat


 

Najaarsvergadering 29 november 2011
Thema: Nieuwe betrouwbaarheids- en vakbekwaamheidseisen goederen- en personenvervoerondernemers: wie raakt zijn vergunning kwijt?

Sprekers:
mr. J. André van der Kolk (Loyens & Loeff)
mr. Raymond Scherpenisse(NIWO)
mr. Frank Wiegerink (TLN)
mr. Marcel van Waasdorp (Juridische Zaken ministerie Infrastructuur en Milieu)    
Gerard Schipper (IVW Rail- en wegvervoer ministerie Infrastructuur en Milieu)

Download hier het verslag in pdf formaat


 

Voorjaarsvergadering 19 mei 2011
Thema: Het incident Probo Koala: milieu -, zee-en strafrecht komen samen

Sprekers:
Mr. J. André Van der Kolk (Loyens & Loeff)
Mr. W.J.F. Tijsse Claase (Haven Amsterdam)
Mr. R. de Rijck (Functioneel Parket Rotterdam)
Mr. L.F.H. Enneking (promovenda Universiteit Utrecht)

Download hier het verslag in pdf formaat


 

Jaarverslag 2010

Download hier het jaarverslag van 2010 in pdf formaat


 

Najaarsvergadering 18 november 2010
Thema: Wijzigingen Wet personenvervoer 2000 a.g.v. Europese Verordening inzake openbare dienstcontracten personenvervoer per spoor en over de weg (“PSO”)

Sprekers:
Mr. J. André van der Kolk (Loyens & Loeff N.V.)
Mr. drs. Renee Elzinga (NS)

Download hier het verslag in pdf formaat


 

Voorjaarsvergadering 3 juni 2010
Thema: Gratis gebruik van openbare transportinfrastructuur?

Moderator:
Prof. dr. H. Roos

Sprekers:
Mr. A.W. Hagdorn (NedTrain BV)
De heer D. van den Broek Humphreij (EVO)
Dr. G. Snel (Ministerie van Verkeer en Waterstaat)
Mr. A. Bangoer (Luchthaven Schiphol NV)

Download hier het verslag in pdf formaat


 

Jaarverslag 2009

Download hier het jaarverslag van 2009 in pdf formaat


 

Najaarsvergadering 6 november 2009
Thema: Douane: publiek private samenwerking?

Sprekers:
Mevrouw Angélique de la Cousine (Douane)
De heer Christophe Tytgat (ECSA)
De heer Godfried Smit (EVO)
De heer Wessel Sijl (DB Schenker Rail Nederland N.V.)

Download hier het verslag in pdf formaat


 

Voorjaarsvergadering 8 juni 2009
Thema: Verplichte CO2-reductie in de transportsector

Sprekers:
De heer J.W. Reijrink ( KLM)
De heer T.P. Blankestijn (Maersk)
De heer J. Kolpa (Ministerie Verkeer en Waterstaat)

Download hier het verslag in pdf formaat


 

Jaarverslag 2008

Download hier het jaarverslag van 2008 in pdf formaat


 

Najaarsvergadering 6 november 2008
Thema: Publieke diensten en private belangen in het openbaar vervoer

Sprekers:
Dr. mr. J.V. Groenendijk (HTM)
Mr. J.P. Slijper (Connexxion)
De heer P.A.C. Vonk (Stadsregio Rotterdam)

Download hier het verslag in pdf formaat


 

Voorjaarsvergadering 29 mei 2008
Thema: Havens Amsterdam en Rotterdam: beperkingen aan de groei?

Sprekers:
Mr. J.A. van der Kolk (Loyens & Loeff)
Drs. H. Gerson (Havenbedrijf Amsterdam)
Drs. J.J.M. Hemel (dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam)

Download hier het verslag in pdf formaat 


 

Jaarverslag 2007

Download hier het jaarverslag van 2007 in pdf formaat


 

Najaarsvergadering 8 november 2007
Thema: Europese Verordening: verplichte aanbesteding openbaar vervoer?

Sprekers:
Mr. J.A. van der Kolk (Loyens & Loeff)
Drs. S. Riedstra (Ministerie van Verkeer en Waterstaat)
De heer P.G. Peters (RET Rotterdam)
De heer C. de Vries (Provincie Noord-Holland)

Download hier het verslag in pdf formaat


 

Voorjaarsvergadering 25 mei 2007
Thema: Samenloop bij ongevallenonderzoek

Sprekers:
De heer M.A. Sloetjes (Onderzoeksraad voor Veiligheid)
Mr. R. Pessers (Van Traa Advocaten)
Drs. G. Middeldorp (Openbaar Ministerie)

Download hier het verslag in pdf formaat


 

Jaarverslag 2006

Download hier het jaarverslag van 2006 in pdf formaat


 

Najaarsvergadering 16 november 2006
Thema: Bevoorrading van binnensteden

Sprekers:
Mr. J.A. van der Kolk (Loyens & Loeff)
Dr. B.I. van der Burg (VVD fractie Tweede Kamer)
De heer P.L. Hendriks (City Cargo Nederland BV)

Download hier het verslag in pdf formaat


 

Voorjaarsvergadering 1 juni 2006
Thema: Beursgang/privatisering Schiphol: borging van publieke belangen

Sprekers:
Mr. J.A. van der Kolk (Loyens & Loeff)
Mr. E.J. de Groot (KLM)
Jhr. mr. J.P. Backer (Luchthaven Schiphol NV)


 

Jaarverslag 2005

Download hier het jaarverslag van 2005 in pdf formaat


 

Najaarsvergadering 10 november 2005
Thema: Security: de transportketen beveiligd?

Sprekers:
De heer T.P. Blankestijn (P&O Nedlloyd)
De heer S. Dove (Havenbedrijf Rotterdam)
Drs. R. van Bockel (Europese Commissie, DG Transport en Energie)

Download hier het verslag in pdf formaat


 

Voorjaarsvergadering 26 mei 2005
Thema: Wet Goederenvervoer over de weg

Sprekers:
Ir. R.J. van Dijk (Ministerie van Verkeer en Waterstaat)
De heer F. Wiegerink (TLN)
De heer D. van den Broek Humphreij (EVO)

Download hier het verslag in pdf formaat 


 

Jaarverslag 2004

Download hier het jaarverslag van 2004 in pdf formaat


 

Najaarsvergadering 9 november 2004
Thema: Binnenvaart: twee regimes, één koers?

Sprekers:
Mr. W.E. Haak (Kamer van Beroep van de Centrale Rijnvaart Commissie)
De heer J.M. Woehrling (Centrale Rijnvaart Commissie)
Dr. D.R. Verweij (Erasmus Universiteit Rotterdam)


 

Voorjaarsvergadering 12 mei 2004
Thema: Wet Personenvervoer en Spoorwegwet: opdrachtgeverschap en eigendom van infrastructuur

Sprekers:
Mr. J.A. van der Kolk (Loyens & Loeff)
Drs. W.J. Benschop (Stadsgewest Haaglanden)
Mr. M.S. de Wit (GVB Amsterdam)


 

Jaarverslag 2003

Download hier het jaarverslag van 2003 in pdf formaat


 

Najaarsvergadering 28 november 2003
Thema: Concept-richtlijn Milieuaansprakelijkheid: impact op het vervoer

Sprekers:
Mevrouw mr. J.S. de Vries (Ministerie van VROM)
Mr. dr. E.H.P. Brans (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn)
Mr. Ch. Tytgat (ECSA)


     
Voorjaarsvergadering 23 mei 2003
Thema: Veiligheid en beveiliging in de luchtvaart

Sprekers:
De heer B. de Vries (KLM)
Mevrouw mr. F.W. van Dongen (Openbaar Ministerie)
Prof. dr. P.P.C. Haanappel (Universiteit Leiden)

Download hier het verslag in pdf formaat 


 

Jaarverslag 2002

Download hier het jaarverslag van 2002 in pdf formaat


 

Najaarsvergadering 19 november 2002
Thema: Ondergronds transport

Sprekers:
Drs. A.G. Groffen (Royal Haskoning)
Mr. P.K. Stol (Nederlandse Aardolie Maatschappij BV)
De heer H. de Groot (Bloemenveiling Aalsmeer)


 

Voorjaarsvergadering 25 april 2002
Thema: Voorstel voor EC Richtlijn inzake toegang tot de markt voor havendiensten (Port Package Richtlijn)

Sprekers:
Mr. J.A. van der Kolk (Loyens & Loeff)
Drs. S. Riedstra (Ministerie van Verkeer en Waterstaat)
Drs. A. van der Hek (Nationale Havenraad)
De heer A. Guinier (ECSA)

Download hier het verslag in pdf formaat 


     
Jaarverslag 2001

Download hier het jaarverslag


 

Najaarsvergadering 22 november 2001
Thema: Engelse toestanden op het spoor?

Sprekers:
Drs. L. Lantain (Nederlandse Spoorwegen NV)
Mr. G. Schuhmacher (Ministerie van Verkeer en Waterstaat)
Mr. J.A. van der Kolk (Loyens & Loeff)


     
Voorjaarsvergadering 11 mei 2001
Thema: Concessieverlening in het openbaar busvervoer: publieke taak in private handen?

Sprekers:
De heer J. van der Vlist (Ministerie van Verkeer en Waterstaat)
Mevrouw E. van Garderen (gemeente Amersfoort)
Mevrouw C. de Jongh (HTM)


 

Najaarsvergadering 3 november 2000
Thema: Nieuwe regelgeving vervoer gevaarlijke stoffen

Vergadering georganiseerd in samenwerking met de Vereniging voor Zee- en Vervoerrecht

Sprekers:
De heer A.J. Pels (EVO)
Prof. mr. K.F. Haak (Erasmus Universiteit)
De heer H. van der Maat (Special Cargo Services)


 

Voorjaarsvergadering 10 februari 2000
Thema: Juridisch-financiële aspecten van de aanleg en exploitatie van tolwegen

Vergadering georganiseerd in samenwerking met de Vereniging voor Bouwrecht

Sprekers:
Mr. M.V. van Ginkel (Ministerie van Verkeer en Waterstaat)
Mr. J.G.J. Janssen (Stibbe Monahan Duhot)


 

Najaarsvergadering 22 oktober 1999
Thema: Tuchtrecht in de zeescheepvaart

Vergadering georganiseerd in samenwerking met de Raad voor de Scheepvaart

Sprekers:
Prof. mr. H. de Doelder (Erasmus Universiteit)
Mr. E.A. Bik (advocaat Rotterdam)
Mr. R. Cleton (Raad van State)
De heer E. Sarton (Federatie van Werknemers in de Zeevaart)


 

Lustrumviering 23 april 1999
Thema: Liberalisering en deregulering van het goederenvervoer over de weg

Vergadering georganiseerd in samenwerking met de Engelse Association of Road Transport Lawyer

Sprekers:
De heer D. van Vreckem (Europese Commissie)
Mr. F.J.D. Wiegerink (Transport en Logistiek Nederland)
Drs. H.A. Vos (EVO)


 

Najaarsvergadering 30 oktober 1998
Thema: Het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en Binnenvaart

Sprekers:
Mr. J.C. Lems (Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam)
Mr. ing. H.A.F van der Werf (Centrale Commissie te Straatsburg)
Mr. J.L. Spier (Ministerie van Verkeer en Waterstaat)
Mr. G. Mensink (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart)


 

Voorjaarsvergadering 24 april 1998
Thema: Aanbesteding/martktwerking in het personenvervoer

Sprekers:
Drs. S. Riedstra (Ministerie van Verkeer en Waterstaat)
Mr. S.D. Renzema (MidNet Groep NV)


 

Najaarsvergadering 7 november 1997
Thema: Vervoer en geluidwetgeving: een te knellende band?

Sprekers:
Ir H. Smits (Luchthaven Schiphol NV)
Mevrouw mr. W.J.B. Claassen-Dales (De Brauw Blackstone Westbroek)
Ir Ph.H. van den Dool (Ingenieursbureau Cauberg-Huygen)


 

Voorjaarsvergadering 4 april 1997
Thema: Liberalisatie van het spoorwegvervoer

Sprekers:
Mr. drs. H.J. de Krom
De heer P.H. Sul (Lovers Rail BV)


 

Najaarsvergadering 8 november 1996
Thema: Douane en vervoer

Vergadering georganiseerd in samenwerking met de Vereniging voor Zee- en Vervoerrecht

Sprekers:
Mr. F.J.L. van Wersch (Trenite Van Doorne)
De heer P.J.N. van Os (Fenex)
Drs. J.R. Ensing (Ministerie van Financiën)


     
Voorjaarsvergadering 28 maart 1996
Thema: Vervoer van afvalstoffen

Vergadering georganiseerd in samenwerking met de Vereniging van Milieuadvocaten

Sprekers:
Mr. T.A. Hofman (Coördinator afvalstoffenbeleid provincie Zuid-Holland)
Mevrouw mr. D.D. Gevers-Deynoot (EVO)
Ing. B.C. de Pijper (ICOVA)


     
Voorjaarsvergadering 23 maart 1995
Thema: Arbeidstijden en bemanningsterkte in het vervoer

Sprekers:
Mr. J.B. Vallenduuk (Doornbos & Wytzema Advocaten)
Mr. M. Koning (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart)


     
Najaarsvergadering 20 oktober 1994
Thema: Arbeidsomstandighedenwetgeving in het vervoer (met uitzondering van rij- en vaartijden en bemanningsterkte)

Spreker:
Mr. K.W. van Riet Paap (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)


     
Voorjaarsvergadering 15 maart 1994
Thema: Tarief- en prijsafspraken in het vervoer (on)verbindend?

Spreker:
Prof. mr. P.J.Slot


     
Najaarsvergadering 9 september 1993
Thema: Toegang tot de markt

Spreker:
Prof. mr. L. Geelhoed

LinkedIn

Discussieer mee op LinkedIn

Volg de conversatie op LinkedIn en deel uw kennis en ervaring met leden en geïnteresseerden.

Naar onze LinkedIn pagina

Twitter

Volg ons op Twitter

Blijf via Twitter op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het zee-, lucht- en vervoersrecht.

Naar onze Twitter pagina