Publicaties

CMI Database of Judicial Decisions on International Conventions
Op 1 maart 2017 lanceerde het CMI in samenwerking met het Centre of Maritime Law van de National University of Singapore een database voor uitspraken waarin een rol is weggelegd voor een zeerechtverdrag dat de aandacht heeft van het CMI. Daaronder vallen uiteraard de Brusselse verdragen die door het CMI zelf zijn geïniteerd, maar ook de relevante verdragen uit de koker van de IMO, Uncitral, Unctad e.d. De database vervangt een reeds jarenlang door Professor Francesco Berlingieri bijgehouden database. Het nieuwe systeem wordt gevoed door een netwerk van door de nationale zeerechtverenigingen aangewezen correspondenten.
De NVV doet mee aan dit project omdat daarmee de kenbaarheid van en de vertrouwdheid met Nederlandse vervoerrechtelijke uitspraken kan worden vergroot. Dit benadrukt ook de kwaliteit van de Nederlandse jurisdictie in het buitenland. Met toestemming van de redactie van Schip en Schade vormen de bekende S&S-kopjes de basis voor de Engelstalige samenvattingen. Waar mogelijk wordt ook gebruik gemaakt van de Engelstalige samenvattingen van de Maritieme Kamer van de Rechtbank Rotterdam.  
 

TRANSPORT – International Transport Law Instruments
Voorzetting online van de voormalige losbladige publicatie T. van der Valk & J.E. de Boer (red.), TRANSPORT - International Transport Treaties, The Hague/Boston: Kluwer Law International (ISBN 90 6544 9035). De online database bevat Engelse en Franse teksten van internationale verdragen en standaardvoorwaarden die relevant zijn voor de vervoerrechtpraktijk of voor wetenschappelijk onderzoek. De documenten met betrekking tot internationale verdragen verschaffen verdere informatie aangaande ondertekeningen, bekrachtigingen (ratificaties), aanvaardingen, goedkeuringen, toetredingen, en verklaringen van voortgezette verbondenheid van staten of Organisaties voor Regionale Economische Integratie.

LinkedIn

Discussieer mee op LinkedIn

Volg de conversatie op LinkedIn en deel uw kennis en ervaring met leden en geïnteresseerden.

Naar onze LinkedIn pagina

Twitter

Volg ons op Twitter

Blijf via Twitter op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het zee-, lucht- en vervoersrecht.

Naar onze Twitter pagina