Scriptieprijs

Sinds 2021 rijkt de NVV een scriptieprijs uit. Door toekenning van de scriptieprijs beoogt de NVV het schrijven van kwalitatief hoogwaardige scripties op het terrein van het vervoerrecht te bevorderen en de auteurs ervan in de schijnwerpers te plaatsen. De jury van de NVV-scriptieprijs bestaat uit mr. Willem Sprenger (vz), prof. mr. Alex Geert Castermans, mr. dr. Ingrid Koning, prof. mr. Jac Rinkes en mr. dr. Viola Sütő. Naast een geldbedrag bestaat de scriptieprijs uit publicatie van de winnende scriptie op onze website. Hieronder treft u, in omgekeerde chronologische volgorde, informatie aan over de prijswinnaars en de winnende scripties vanaf 2021.

NVV-SCRIPTIEPRIJS 2022

De NVV-Scriptieprijs 2022 is gewonnen door Ghislainne Meesters (Erasmus Universiteit) met haar scriptie getiteld: 'Compulsory Pilotage in Straits Used for International Navigation. Promoting Safe Navigation and Environmental Protection in the Arctic. How Can a System of Compulsory Ice Pilotage in the Bering Strait Become Legally Feasible?' De prijsuitreiking vond op 24 november 2022 plaats tijdens de Journée Schadee. Klik hier voor de winnende scriptie.

Net naast de eerste prijs grepen:

Tim Lubbers (Universiteit Leiden) met zijn scriptie met de titel: 'Jacob Corens Observatio 40: Over de beperkte verhaalsaansprakelijkheid van de reder voor buitencontractuele vorderingen in het Rooms-Hollandse zeerecht'. De scriptie is inmiddels uitgewerkt in twee artikelen in het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis die (open access) beschikbaar zijn onder de volgende twee links:
The capture of the Ponte: the development of vicarious liability of shipowners and its limitation in Roman-Dutch law in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'histoire du droit / The Legal History Review Volume 90 Issue 1-2 (2022) (brill.com)
Jacob Coren’s Observatio 40: shipowner liability for inculpable ship collision and its limitation in Roman-Dutch law in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'histoire du droit / The Legal History Review Volume 90 Issue 3-4 (2022) (brill.com) 

Quirijn Mohr (Universiteit Leiden)  met zijn scriptie getiteld: 'Zorgen voor de sporen. Een onderzoek naar de reikwijdte en grondslag van de privaatrechtelijke, buitencontractuele zorgplicht van de Nederlandse spoorwegbeheerder voor de spoorweginfrastructuur ten behoeve van spoorwegondernemingen en weggebruikers op overwegen.' Klik hier voor scriptie van Quirijn Mohr.

NVV-SCRIPTIEPRIJS 2021

De NVV-Scriptieprijs 2021 is gewonnen door Cyril Uchenna Amaefule (Erasmus Universiteit) met zijn scriptie met de volgende titel: 'Cross-border Insolvency of Shipping Companies: Time for Nigeria to Adopt the UNCITRAL Model Law on Cross-border Involvency.' De prijsuitreiking vond op 23 april 2021 plaats tijdens de vanwege corona online gehouden Semaine Schadee. Klik hier voor de winnende scriptie. 

LinkedIn

Discussieer mee op LinkedIn

Volg de conversatie op LinkedIn en deel uw kennis en ervaring met leden en geïnteresseerden.

Naar onze LinkedIn pagina

Twitter

Volg ons op Twitter

Blijf via Twitter op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het zee-, lucht- en vervoersrecht.

Naar onze Twitter pagina