Nieuwe samenstelling Commissie Avarij-grosse

De Commissie Avarij-grosse bestaat inmiddels uit de volgende leden: Kors van Bruinisse (Raets), Arno Kneefel (HDI-Gerling), Jolien Kruit (Van Traa Advocaten) (secretaris van de commissie), Peter Muller (SCUA), Jack Post, Ton Schoutens (A.C.G. Schoutens Dispacheurs), Marjan Schuringa (Smit), Michiel Starmans (Spliethoff).

De commissie is gevraagd het NVZV-bestuur te adviseren in het kader van het hernieuwde onderzoek van het Comité Maritime International (CMI) naar nut en noodzaak van een herziening van de Yorks-Antwerpse avarij-grosseregels. Het CMI heeft daartoe besloten op het congres in Peking (2012). Door het CMI is een nieuwe internationale werkgroep (IWG) in het leven geroepen die het onderzoek zal verrichten (d.m.v. aan de nationale verenigingen verzonden vragenlijsten), en die desgewenst voorstellen zal doen voor tekstaanpassingen van de Yorks-Antwerpse Regels. De commissie zal dus adviseren bij de beantwoording van de vragenlijsten en over de te verwachten tekstvoorstellen.

Het is het streven van het CMI om op het congres van New York (2016) een eventuele nieuwe tekst van de Yorks-Antwerpse Regels vast te stellen.

LinkedIn

Discussieer mee op LinkedIn

Volg de conversatie op LinkedIn en deel uw kennis en ervaring met leden en geïnteresseerden.

Naar onze LinkedIn pagina

Twitter

Volg ons op Twitter

Blijf via Twitter op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het zee-, lucht- en vervoersrecht.

Naar onze Twitter pagina