Najaarsvergadering 2014

Op 3 december 2014 vond onder grote belangstelling de najaarsbijeenkomst plaats die in samenwerking met de Vereniging Publiek Vervoerrecht was georganiseerd. De bijeenkomst was gewijd aan de Wet Basisnet* en de gevolgen daarvan voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, water en spoor.

*(Stb. 2013, 307) en het onderliggende Besluit basisnet (Stb. 2013, 340).

PROGRAMMA 

14.00 Ontvangst en registratie.
14.15 Algemene Ledenvergadering Vereniging Publiek Vervoerrecht (VPV).
14.15 Algemene Ledenvergadering Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoersrecht (NVZV).
14.45 Thematisch deel van de vergadering:
Wet basisnet en gevolgen daarvan voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, water en spoor.
Dagvoorziter: Mr A. Hagdorn, NS Corporate Legal.
14.45 Drs H. Nagelhout, beleidsmedewerker Directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI), 
Directie Veiligheid en Risico's (VenR), Taakveld Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen:
De Wet basisnet: een tour d’ horizon.
Download presentatie
15.25 Mr Th.J.J. Kramer, Manager Juridische Zaken en Schadezaken van DB Schenker Rail Nederland N.V.: 
Praktische implicaties van de Wet basisnet voor het spoorvervoer.
Download presentatie
16.05 Mevrouw Mr V. van der Kuil, Advocaat, Van Traa Advocaten te Rotterdam:
Binnenscheepvaart en het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Download presentatie
16.45 Discussie.
17.15 Afsluiting en borrel.

Datum en locatie

Datum : Woensdag 3 december 2014
Locatie : LantarenVenster
Adres : Otto Reuchlinweg 996, 3072 MD  Rotterdam

LinkedIn

Discussieer mee op LinkedIn

Volg de conversatie op LinkedIn en deel uw kennis en ervaring met leden en geïnteresseerden.

Naar onze LinkedIn pagina

Twitter

Volg ons op Twitter

Blijf via Twitter op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het zee-, lucht- en vervoersrecht.

Naar onze Twitter pagina