CMI-vragenlijst Offshore activiteiten

Op 19 juli 2013 ontvingen wij een CMI-vragenlijst betreffende aansprakelijkheid voor milieuschade bij offshore-activiteiten. Kort gezegd betreft het de vraag of Nederland partij is bij het OSPAR-verdrag (of een vergelijkbaar verdrag in een andere regio); of exploitanten die werkzaam zijn binnen het door Nederland beheerde gebied, aangesloten zijn bij de OPOL; of er nog verdere nationale regelgeving geldt die de aansprakelijkheid bij offshore-activiteiten beoogd te regelen, en welke regelgeving op de olie- en gaswinning op zee van toepassing is. Mrs De Boer (IMO), Van Campen (Wiersma Mensonides) en Kromhout (AKD) hebben commentaar geleverd op een concept-beantwoording van Mr Van der Valk. Het antwoord dat aan het CMI werd verzonden is hier te lezen.

LinkedIn

Discussieer mee op LinkedIn

Volg de conversatie op LinkedIn en deel uw kennis en ervaring met leden en geïnteresseerden.

Naar onze LinkedIn pagina

Twitter

Volg ons op Twitter

Blijf via Twitter op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het zee-, lucht- en vervoersrecht.

Naar onze Twitter pagina