CMI-vragenlijst Fair Treatment of Seafarers

Op 12 november 2013 ontvingen wij een CMI vragenlijst over de regelgeving op het gebied van de billijke behandeling van zeelieden zoals deze is geregeld in de IMO-richtsnoeren betreffende de billijke behandeling van zeelieden bij ongevallen op zee (resolution LEG.3 (91) aangenomen op 27 april 2006. Hoofdvraag van deze vragenlijst is of, en zo ja, op welke wijze en in welke mate de IMO-richtsnoeren zijn geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving. De IMO-richtsnoeren zien op de bescherming van de positie zeevarenden in geval er een onderzoek wordt verricht naar een ongeval op zee, welk onderzoek in Nederland door de Onderzoeksraad voor Veiligheid wordt verricht. De vragenlijst is door Mr. R.P. van Campen beantwoord. De antwoorden zijn op 6 februari 2014 aan het CMI toegezonden en is hier te lezen.

LinkedIn

Discussieer mee op LinkedIn

Volg de conversatie op LinkedIn en deel uw kennis en ervaring met leden en geïnteresseerden.

Naar onze LinkedIn pagina

Twitter

Volg ons op Twitter

Blijf via Twitter op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het zee-, lucht- en vervoersrecht.

Naar onze Twitter pagina