Brief snelle ratificatie Rotterdamse Regels

Op 18 juni 2013 verzonden NVZV, VNO-NCW, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, KVNR, EVO en Fenedex een brief aan de politiek met een dringende oproep het stilgevallen daadwerkelijke ratificatieproces van de Rotterdamse Regels weer op te pakken. De brief is een reactie op het antwoord van de Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie d.d. 9 april 2013 op kamervragen van het Tweede Kamerlid Van Oosten en op een daarop volgende brief van de Minister van Veiligheid & Justitie d.d. 29 mei 2013. De brief van de zeven organisaties werd verzonden aan de Ministers van Veiligheid & Justitie, Infrastructuur & Milieu, Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking en Economische Zaken, alsook aan de Vaste Commissie voor Veiligheid & Justitie van de Tweede Kamer. De inhoud van de brief van 18 juni is hier te lezen. Wij ontvingen daarop een brief van de Minister van Veiligheid & Justitie van 2 juli 2013 waarin deze aangeeft het moment van het gedeelde doel, inhoudende dat Nederland partij wordt bij de Rotteramse Regels, naar voren te halen en daartoe te beginnen met het opstellen van wetsvoorstellen houdende goedkeuring van de Rotterdamse Regels en de implementatie daarvan. De volledige brief van de Minister is hier te lezen. Op 3 juli hield de Minister bovendien overleg met de Vaste Commissie voor Veiligheid & Justitie van de Tweede Kamer. In dat overleg gaf de Minister aan dat het de bedoeling is dat Nederland katalyserend gaat werken en dat hij streeft naar indiening van de nodige wetsvoorstellen per medio 2014. Het verslag van het overleg met de Vaste Commissie is hier te lezen.

LinkedIn

Discussieer mee op LinkedIn

Volg de conversatie op LinkedIn en deel uw kennis en ervaring met leden en geïnteresseerden.

Naar onze LinkedIn pagina

Twitter

Volg ons op Twitter

Blijf via Twitter op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het zee-, lucht- en vervoersrecht.

Naar onze Twitter pagina