Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 19 december 2013 werd de algemene ledenvergadering gehouden. 

Op de agenda stond allereerst een aantal wijzigingen in de samenstelling van het bestuur. Bestuursleden Bulthuis (Rohe Advocaten), Kneefel (Verbond van Verzekeraars), Tammes (KVNR), en Van Zelm van Eldik (Rechtbank Rotterdam) traden af. In hun plaats werden benoemd de nieuwe bestuursleden Kalden (Verbond van Verzekeraars), Dijkstra (KVNR), Muller (Multraship), en Sprenger (Rechtbank Rotterdam). 

Ook werd het voorstel van het bestuur aanvaard om de contributiestructuur aan te passen aan het ambitieuzere activiteitenprogramma. Daarmee werd besloten de bedrijfslidmaatschappen af te schaffen, en dus alleen nog individuele lidmaatschappen toe te laten (een regel die de facto al lang op advocatenkantoren werd toegepast). T.a.v. de hoogte van de met ingang van 2014 te heffen contributie werd besloten voor het gewone individuele lidmaatschap EUR 50,- in rekening te brengen, terwijl van individuele leden die voor hun vakuitoefening verplicht zijn opleidingspunten te halen (en de bijeenkomsten van de NVZV daarvoor ook op enigerlei wijze puntwaardig zijn) EUR 100,- zal worden gevraagd.

LinkedIn

Discussieer mee op LinkedIn

Volg de conversatie op LinkedIn en deel uw kennis en ervaring met leden en geïnteresseerden.

Naar onze LinkedIn pagina

Twitter

Volg ons op Twitter

Blijf via Twitter op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het zee-, lucht- en vervoersrecht.

Naar onze Twitter pagina