NVV ALV / Themamiddag Najaar 2018

Op donderdag 22 november 2018 vond de themamiddag plaats met als thema: Omgaan met rampen in het vervoer.

PROGRAMMA

14:00 Ontvangst en inschrijving.
14:30 ALV
15:00 Pieter den Haan, advocaat AKD NV:
Advocatuurlijk avontuurlijk. Voorbeelden uit de praktijk; de schadevaring aan de stuw van Grave, 'Probo Koala' en diverse (scheeps)rampen en wrakken, vanuit juridisch en advocatuurlijk perspectief. Wat te doen als een brandende chemicaliëntanker of containermastodont de hele haven onbereikbaar maakt?
15:30 Pauze
16:00 Liesbeth Vink, onderzoeker en adviseur veiligheid:
Human Factors bij ongevallen (n.a.v. proefschrift: 'Experts in disaster. The capability, fallibility and liability of experts').
16:30 René de Vries, (Rijks)Havenmeester Havenbedrijf Rotterdam N.V.:
Omgaan met incidenten in de haven van Rotterdam.
17:00 Paneldiscussie
17:30 Afsluiting door Taco van der Valk, voorzitter NVV.
  Borrel

De NVV is geen door beroepsorganisaties van advocaten, notarissen, deurwaarders of bemiddelaars erkende onderwijsinstelling. Desgewenst worden certificaten van deelname verstrekt, waarmee deelnemers de bijeenkomst mogelijk, en geheel op eigen verantwoordelijkheid, bij dergelijke beroepsorganisaties kunnen opvoeren in het kader van de door die beroepsorganisaties gehanteerde opleidingseisen. 

LinkedIn

Discussieer mee op LinkedIn

Volg de conversatie op LinkedIn en deel uw kennis en ervaring met leden en geïnteresseerden.

Naar onze LinkedIn pagina

Twitter

Volg ons op Twitter

Blijf via Twitter op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het zee-, lucht- en vervoersrecht.

Naar onze Twitter pagina